Přeskočit logo

Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka

Přeskočit hlavní navigaci

Zde se nacházíte: Úvod » Rodič » Projekty

Projekty

Projekt Technickou gramotností pedagogů ke zvyšování kvality a efektivity výuky

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl koncem září 2008 škole schválen projekt „Technickou gramotností pedagogů ke zvyšování kvality a efektivity výuky“ (TeGram), podaný v rámci výzvy číslo jedna, pro grantové projekty Pardubického kraje. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2009 a potrvá do 30. června 2011. V rámci projektu získá škola finanční prostředky v celkové výši 3.479.701,06 Kč, z toho 25 % tedy 561.751,40 Kč bude využito na pořízení nového technického vybavení školy. Viz kapitola 10.2.

Cílem projektu je zlepšování podmínek pro využívání ICT žáky i učiteli a podpora zavádění nových efektivních metod, organizačních forem a výukových činností. Projekt je určen pro celkem třicet pedagogů školy, kteří budou ve třech skupinách postupně proškoleni ve třech různých úrovních v oblasti efektivního využití ICT ve výuce.

Mezinárodní projekt Globální škola

Úvodní konferencí byl v říjnu 2009 zahájen projekt Globální škola. Do projektu zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí jsou zapojeny vzdělávací instituce a mimo naší školy dalších dvacet sedm škol ze sedmi evropských zemí – České republiky, Německa, Maďarska, Polska, Řecka, Litvy a Chorvatska.

Mezinárodní projekty Mládež v akci

Rovněž v říjnu 2008 byla zahájena realizace projektu „Učíme se navzájem v Evropě“, který připravila paní učitelka Tereza Sommersová a pan učitel Petr Baťa v rámci programu Evropské unie Mládež v akci a na který byla poskytnuta dotace ve výši 10 679 EUR. V rámci tohoto projektu mělo dvacet osm žáků z 8. a 9. tříd možnost strávit na konci října 2008 týden se svými vrstevníky ze Švédska. Žáci se zdokonalili v angličtině, navázali nová přátelství a získali poznatky o jiné kultuře. Součástí programu byly i dílny o Evropské unii, jejím fungování a možnostech, které v ní mají mladí lidé.

Významným cílem v obou projektech bylo, aby se žáci zajímali o problémy našeho města. V rámci přípravy na návštěvu ze Švédska, se tedy uskutečnil projekt Bezbariérová Chrudim. Žáci zmapovali tři trasy, neumožňující vozíčkářům dostatečný a bezpečný pohyb. O problematických místech, která našli, informovali zástupce města Chrudim a na základě těchto podkladů bylo v Chrudimi upraveno několik chodníků a přechodů na bezbariérové.

Úspěšná realizace projektu „Učíme se navzájem v Evropě“ motivovala jeho autory k přípravě dalšího projektu s názvem „Změním, změníš, změníme“. Opět částečně financovaného organizací Mládež v akci. V květnu 2009 tak měli účastníci říjnového projektu možnost navštívit své nové kamarády ve Švédsku a prohloubit a navázat na výsledky říjnového setkání v České republice. Tento druhý projekt byl zaměřen hlavně na uvědomění si možností mladého člověka jak ovlivnit dění a prostředí kolem sebe. V rámci projektu získalo město Chrudim od našich žáků další podklady pro zlepšení místního prostředí. Informace se týkaly stavu přechodů pro chodce, stavu, počtu a umístění všech laviček a odpadkových košů. Žáci také zpracovali podklady pro další bezbariérovou trasu od hasičské zbrojnice, kolem nemocnice a řeky až k Základní umělecké škole.

Mezinárodní konference „Nové pojetí cílů a hodnot speciálního vzdělávání ve státech východní Evropy“

Počátkem května 2009 vyzval Open Society Institute a arménská nevládní organizace Bridge of Hope (Ostrov naděje) RNDr. Pavlu Polechovou, CSc., ředitelku Odboru analyticko-koncepčního Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, k účasti na mezinárodní konferenci „Nové pojetí cílů a hodnot speciálního vzdělávání ve státech východní Evropy“, která se konala v Jerevanu ve dnech 1. – 2. července. Konference byla součástí projektu “Přístup ke speciálnímu vzdělávání z hlediska lidských práv a nové pojetí cílů a hodnot ve speciálním vzdělávání v Arménii. Zároveň byla vyzvána, aby vytipovala vhodnou školu hlavního proudu, která má výborný přístup k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na základě svých zkušeností vybrala Dr. Polechová naši školu nejen pro značný počet individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale především pro respektování individuálních studijních předpokladů a podporu motivace všech žáků a pro vedení všech žáků k osobní odpovědnosti za své vlastní vzdělávání, což lze doložit nejen Školním vzdělávacím programem této školy, ale především její každodenní praxí.

Tento návrh byl vedením arménského projektu přijat a ředitel školy vybral jako reprezentanta školy pana učitele Petra Baťu. Pavla Polechová a Petr Baťa se zúčastnili konference, kde se kromě úvodní prezentace aktivně zapojili do řady formálních i neformálních diskuzí.

Konference se kromě České republiky a Arménie účastnili zástupci pedagogické veřejnosti z Maďarska, Srbska, Polska, Litvy a Lotyšska. Jedním z cílů konference byl kvalitní a informovaný výběr školy a tím i země, kterou vybraní zástupci z Arménie následně navštíví. Na základě průběhu konference si vedení projektu k návštěvě vybralo Základní školu Chrudim, Dr. Malíka.

 

 

Zpět na hlavní navigaci Zpět na subnavigaci

Rychlý kontakt

Seznam tříd

1. ročník A, B
2. ročník A, B
3. ročník A, B
4. ročník A, B
5. ročník A, B
6. ročník A, B
7. ročník A, B
8. ročník A, B
9. ročník A, B

Naši partneři

Anonyme. Jsme full-service agentura pro interaktivní média. AISIS BK Pardubice Česká cesta Chrudimka.cz Jelínek Top Produkt Kalibro Mateřská škola Pastelka Projekt Odyssea ROLAND hudební škola Lékárna.cz WIKI, půjčovna a prodejna sportovních potřeb