Rozvrh hodin III. A, třídní učitel Jana SlejškováRozvrh platný od 4. 9. 2017
1
8.15 - 9.00
2
9.10 - 9.55
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.10 - 12.55
P
o
- Třh - Čj
Sl
(3A)
M
Sl
(3A)
M
Sl
(3A)
Čjs
Sl
(3A)
Ú
t
Tv
No
(Tvv)
M
Sl
(3A)
Aj
Sl
(3A)
Aj
Pu
(JV4)
Čj
Sl
(3A)
Čj
Sl
(3A)
S
t
Vv
Sl
(3A)
Vv
Sl
(3A)
Tv
No
(Tvv)
Čj
Sl
(3A)
Čjs
Sl
(3A)
Č
t
Čj
Do
Čj
Sl
(3A)
M
Do
M
Sl
(3A)
Aj
Sl
(3A)
Aj
Pu
(JM1)
Čsp
Sl
(3A)
Hv
Ka
(UHv)
P
á
Čj
Op
Čj
Sl
(3A)
M
Op
M
Sl
(3A)
Aj
Pu
Aj
Sl
(3A)
Čj
Sl
(3A)
Tv
No
(Tvm)