Přeskočit logo

Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka

Přeskočit hlavní navigaci

Zde se nacházíte: Úvod » Veřejnost » O škole

O škole

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně velmi zdatní a aktivní učitelé (věkový průměr ve školním roce 2012/2013 je 41,7 let, z celkového počtu třiceti vyučujících je sedm mužů).

Ve škole dále pracuje speciální pedagog, který úzce spolupracuje s učiteli a je k dispozici dětem i jejich rodičům. Podle možností pomáhají při výuce žáků se speciálními zdravotními potřebami 3 asistenti pedagoga.

Provoz školní družiny zajišťují čtyři vychovatelky.

Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka je plně organizovaná sídlištní škola s 1. – 9. ročníkem.

 • Otevřena byla v roce 1991
 • Kapacita je 500 žáků
 • V každém ročníku jsou dvě paralelní třídy
 • Každoročně nás navštěvuje kolem 480 žáků

Součástí školy je

 • Školní družina
 • Školní jídelna s kuchyní

Zázemí školy

 • 18 kmenových učeben
 • 3 učebny cizích jazyků
 • učebna chemie a fyziky
 • učebna přírodopisu
 • učebna výtvarné výchovy
 • hudební výchovy
 • audiovizuální učebna
 • chemická laboratoř
 • 2 počítačové učebny
 • cvičná kuchyně
 • univerzální dílna
 • keramická dílna
 • dvě tělocvičny
 • hřiště s umělým povrchem
 • zahrada se solárním skleníkem

Počítačové vybavení

 • Ve  dvou počítačových učebnách je celkem 31 počítačů zapojených do sítě.
 • Škola má pokryty prostory budovy WiFi sítí.
 • Všichni vyučující mají k dispozici notebooky.

Další technika

 • Ve většině kmenových tříd, v počítačové učebně, učebně fyziky a učebně výtvarné výchovy jsou dataprojektory, ozvučení a promítací plátno.
 • Pro výuku jsou k dispozici čtyři učebny s interaktivní tabulí.
 • Pro přípravu na výuku využívají učitelé neomezeně pět kopírek, z toho tři barevné.

 

Zpět na hlavní navigaci Zpět na subnavigaci

Rychlý kontakt

Seznam tříd

1. ročník A, B
2. ročník A, B
3. ročník A, B
4. ročník A, B
5. ročník A, B
6. ročník A, B
7. ročník A, B
8. ročník A, B
9. ročník A, B

Naši partneři

Anonyme. Jsme full-service agentura pro interaktivní média. AISIS BK Pardubice Česká cesta Chrudimka.cz Jelínek Top Produkt Kalibro Mateřská škola Pastelka Projekt Odyssea ROLAND hudební škola Lékárna.cz WIKI, půjčovna a prodejna sportovních potřeb